Bhagavad-gita 7.9

punyo gandhah prthivyam ca
tejaś casmi vibhavasau
jivanam sarva-bhutesu
tapaś casmi tapasvisu

Ja jestem pierwotną wonią ziemi, Ja jestem ciepłem ognia, życiem wszystkiego co żyje, i Ja jestem pokutą wszystkich ascetów.

Znaczenie: "Punya" oznacza to, co nie uległo rozkładowi; "pupya" jest czymś oryginalnym* Wszystko w tym materialnym ssiecie aa pewną w o ii, aromat. Posiada ją kwiat, ziemia, woda, ogień, powietrze itd, Zapachem nieskalanym, oryginalnym i przenikającym wszystko jest Krsna. Wszystko ma również określony, oryginalny smak i smak ten można zmienić, przez mieszaninę związków chemicznych. Więc wszystko, co oryginalne, ma pewien zapach i smak. "Vibhavasu" znaczy ogień. Bez ognia nie wozemy uruchomić fabryk, nie możemy gotować itd.-, i tym ogniem jest Krsna, Ciepłem ognia jest Krsna.. Według medycyny wedyjskiej, niestrawność spowodowana jest niską temperaturą w żołądku, Więc ogień potrzebny jest nawet do trawienia, będąc świadomym Kr sny, zdajemy sobie sprawę z tego, że ziemia, woda, ogień i wszystkie czynne składniki, wszystkie związki chemiczne i elementy materialne istnieją dzięki Krsnie. Od Krany zależy również długość ludzkiego życia. Dzięki łasce Kryszny człowiek może przedłużyć lub skrócić swoje życie. Świadomość Krsny jest zatem aktywna w każdej sferze.

Kontynuujemy czytanie stwierdzeń Krsny, odnoszących się do Jego obecności w tym materialnym świecie. Pierwszym*punktem jest "bijam mam sarva bhutanam". Prabhupada wyjaśnia, że jest tak wiele żywych istot - 8 400 COO gatunków życia. To bardzo wiele gatunków. Nawet współczesna nauka . . . być może doliczyła się, jednej czwartej tego. Ale wiemy z literatury wedyjskiej, że taka jest ilość gatunków. Ogólnie podzielone są one na dwie główne kategorie: poruszające się i nieruchome. Wszystkie drzewa i rośliny, które zapuszczają korzenie w ziemię, są nieruchomymi żywymi istotami. Wszystko inne porusza sin. Ale czy poruszają się, czy nie - są one żywe. Czasami słyszy się spekulacje, że tylko ludzkie istoty mają duszę. Powstaje wówczas pytanie; "Jak to się dzieje, że pies szczeka?", albo "Jak to się dzieje, że krowa muczy?" Jak to sio dzieje... innymi słowy, jak to jest, że wszystkie rośliny i zwierzęta są żywe? Co każe nam myśleć, że ludzkie istoty posiadają duszę, zaś niższa gatunki jej nie mają, nie mają uczuć? To jest po prostu spekulacja!. Wszystkie istoty są żywe, a słowo "żywe" oznacza, że mają dusze. Lecz to stwierdzenie również ni o Jest całkiem dokładne. To nie jest tak, że jesteśmy tym ciałem i mamy duszę, ale raczej - jesteśmy duszą i mamy to materialne ciało. Jest to powszechnym błędem mniej inteligentnych ludzi,, którzy myślą, że są tym ciałem i mają (tuszę. Ale to, co jest żywe jest również wieczne. Znajdujemy to także tutaj : "bijam mara sarva bhutanam/ vidhi pnrtiia sanatanam". "Sanatanan" znaczy "wieczny". Każda żywa istota jest wieczną iskrą duchową, bez początku i bez końca. Jak możemy to zrozumieć? Wszystkie żywe istoty stwarzane są przez Najwyższą Osobę Boga. A stwarzanie znaczy "zapoczątkowywanie". "Zapoczątkowywanie" oznacza, że był taki czas, kiedy to, co istniejecie istniało.

Więc Jest to jedna z niepojętych cech żywych istot - nie nają początku, a zarazem są stuorzone przez Najwyższą Osobę Boga. Dlatego mówimy, że .jesteśmy integralnymi cząstkami Najwyższej Osoby Boga. A jak cytuje Srila Prabhupada w znaczeniu: "nityo nityanam cctsnoś cetananan", jest tyle wiecznych istot - "nity**" znaczy "wieczny"; "nityanam", to liczba mnoga - a wśród tych niezliczonych, wiecznych istot Jest Jedna, Wieczna Żywa Istota, która jest Najwyższa. "Cetanaś cetananam" - i wszystkie one, co jest cechą charakterystyczną każdej żywej istoty, posiadają "cetanah" - siłę życiową, albo świadomość.

Robiono eksperymenty na roślinach. Odkrywano,że również one posiadają świadomość i uczucia.

Pewna kobieta chciała sprawdzić czy to, w jaki sposób odnosi się do roślin, w pewien sposób determinuje ich wzrost. Tak więc, kiedy mówiła do nich bardzo łagodnie lub śpiewała im, to pięknie rosły. Miała toż inne rośliny, do których mówiła w sposób ostry, i one tak pięknie nie wzrastały. Przeprowadzono również doświadczenia z mierzeniem prądów elektrycznych - badacze sprawdzali w ten sposób reakcje roślin i zauważyli, że Jeśli ktoś zbliża się do rośliny z nożyczkami, to odpowiada ona czymś, co można odczytać jako strach,więc cechą charakterystyczną żywej istoty jest to, że istnieje w niej świadomość. A świadomość oznacza, że istnieje odczuwanie; uczucie strachu, uczucie afektu - istnieje tyle uczuć... Jest taka Materialna teoria, która twierdzi, że osobowość nie jest niczym więcej, Ja'; tylko zbiorem wrażeń; z biegiem życia otrzymujemy wielo wrażeń zmysłowych, które składają się na osobowość. Wówczas Pojawia się problem: jak to się dzieje i czym jest to, co łączy te urażenia ze sobą? Jest tak wicie wrażeń, ale dlaczego miałyby łączyć się ze sobą i tworzyć coś takiego jak osobowość? Jak to się dzieje, że ty masz poczucie siebie, a ja mani poczucie własnej osoby? Dlaczego "nic jest tnie, że wszelkiego rodzaju wrażenia po prostu krążą w powietrzu? Naukowcy mówią: "Cóż, dzieje się tak z powodu pamięci". Dobrze, a czym Jest ta pamięć? Dlaczego miałoby istnieć coś, co zwie się pamięcią? Czym jest pamiętanie? Albo, kto pamięta? Gdyż w rzeczywistości przedmioty nie posiadają pamięci; to osoby pamiętają. Wtedy naukowcy mogliby odpowiedzieć: "W mózgu Jest wiele wrażeń fizycznych JL chemicznych". V,'wobec tego jak to się dzieje; że mogę pamiętać pewne rzeczy dłużej niż siedem lat? - "Dlatego, ponieważ wszystkie komórki ciała podlegają nieustannej wymianie. Określone komórki pamięciowo przekazują informacje nowym komórkom pamięciowym, w ten sposób przesyłając pamięć". O.K. /śmiech/. V,' takim razie Jak to wytłumaczyć, że potrafię natychmiast rozpoznać osobę, której nie widziałem od dziesięciu lat?

Jest to jedna z funkcji mózgu, z której wyjaśnieniem naukowcy mają trudności.. A to tylko jedna z wielu, wielu funkcji ludzkich żywych istot, cóż dopiero mór. i ć o innych ^żywych istotach. Jak długo naukowcy mają do czynienia z takimi żywymi istotami jak zwierzęta, wyjaśniają wiele ich funkcji życiowych jako instynkt. Instynkt, to bardzo wygodne słowo. Ono nic nie znaczy. Jakiee to słowo ma znaczenie? Co wyjaśnia? Nikt tak naprawdę nie wie. Tym słowem tłumaczy się tyle zadziwiających zachowań zwierząt. Kiedy byłem młody i mieszkałem w Kalifornii, to poszedłem kiedyś w pewne miejsce. Był tam klasztor nad morzem /....?/ i był taki jeden dzień na wiosnę, kiedy przylatywały tam wszystkie jaskółki powracające do swoich domów, Można było być pewnym, że co roku, w tym określonym dniu, będą wracały do tego klasztoru. Dzięki temu stały się sławne i wielu ludzi, tłumy l ud z.- przychodziły tam i czekały, by ujrzeć setki powracających jaskółek. 1 więc skąd one czerpały tę informację, że dzisiaj jest, na przykład 23-ci miesiąca, czy jakiś inny dzień, w którym miałyby powrócić. Żywe Istoty posiadają świadomość, świadomość z kolei pociąga za sobą następną rzecz - inteligencję. "Buddhir buddhimatam nsmi" - to jest kolejna linijka tego wersetu. Każda żywa istota wykazuje pewien stopień inteligencji. Ci którzy przejawiają duży jej potencjał, są w tym świecie szanowani przyznaje się im nagrody Nobla etc. Więc Srila Prabhupada mawiał - podając Jako przykład Alberta Einsteina - "Jeśli jest on inteligentny, to dlaczego nie stworzy takiego mózgu, jaki sam posiada?" Innymi słowy, dlaczego nie oddać zasługi tej osobie, która stworzyła jego mózg? Jest to jedna z rzeczy, którą najbardziej krytykujemy w nowoczesnej nauce - naukowcy nic przypisują zasiągi tcrau, kona się ona należy. Nic są w stanic rozpoznać największego naukowca - Krsny. Więc Kr sną nowi, ' że gdziekolwiek widzimy jakąś inteligencję, to skąd ona pochodzi?' Pochodzi ona od Krany. Krsna mówi w 15 rozdziale Bhagavad-gity: sarvasya caham hrdi sannivisyo /mattoh smrtir jnanam apohanam ca"/0n daje inteligencję każdej żywej istocie wewnątrz jej serca. On daje wiedzę, pamięć i On poznała żywej istocie zapominać.

Wracając do wersetu zacytowanego z Katha Upanisad: "eko bahunam yo vidadhati kaman" - to Jest funkcja Najwyższej Wiecznej istoty w relacji do wszystkich innych, wiecznych istot. "'Kko" oznacza "jeden", "bahuni" znaczy "wiele". "Yo Yidadhati" - "Jadhati" znaczy "dawać". Więc co daje Krsna? On daje wszystko. "Kaman" - czegokolwiek pragnie żywa istota, Krsna jej tego dostarcza, A teraz następna część tego wersetu, która nie 'została tutaj zacytowana, mówi: "tam atmas tam yenu pośyanti clhiras /teśam śanti sasvati netaresum" /?/. Osoba, która jest "dhira" - zrównoważona albo wierna, może ten fakt zrozumieć. I dlatego "teśam śanti" - może osiągnąć spokój. To, że jesteśmy wieczni, że Krsna także Jest wieczny, i że dostarcza nam wszystkiego, czego potrzebujemy, powinno być efektem zrozumienia filozofii świadomości Krsny. Bardzo prosta kwestia, ale nikt jej nic rozumie i dlatego wszyscy owładnięci są niepokojem. Dlatego też każdy bardzo ciężko pracuje aby się utrzymać i nie widzi, że Krosna.. już i tak utrzymuje wszystkie żywe istoty w wszechświecie. Więc ostatnia wzmianka, którą robi Krsna w tym wersecie, to "tejas tejasvinam aham" - Qti Jest męstwem wszystkich potężnych ludzi. I to powinno być odróżnione od innego zdania, które Krsna wypowiada w następnym wersecie: "bałam balavatam Ciiharn" - żo jest On siłą mocnych. Jaka Jest różnica pomiędzy siłą a męstwem? Widzimy, że są różne rodzaje siły. Woźmy na przykład potężnego polityka /nic chodzi o Jego siłę fizyczną/ - może on wypowiedzieć zdanie, które zmieni życie milionów ludzi. Mo^e być dobrym aktorem. Ostatnio w Ameryce wybieramy na przywódców ludzi, którzy są dobrymi aktorami filmowymi /śmiech/* Dotyczy to również współczesnych Indii - niektórzy z polityków w południowych Indiach są wyjątkowo dobrymi aktorami. Słowo "potęga" możemy tłumaczyć inaczej jako "wpływ" - dana osoba może mieć wielki wpływ na innych ludzi. Więc ten wpływ, ta moc wpływu, to jest - jak mówi Krsna: "tejas tejasvinam aham" - "coś, co pochodzi ode Mnie". Krsna jest najbardziej wpływowy. Wpływa On na życie każdego pod każdym względem. Pod Jego wpływem żyjemy, pod Jego wpływem traciny życie, ale co najważniejsze pod Jego wpływem możemy stać się świadoni Krsny. To jest łaska Kr sny. Dzięki Jego łasce możemy ulec temu wpływowi tak, że porzucimy materialne koncepcje życia i będziemy mogli wrócić do naszej konstytucjonalnej pozycji służenia Kr śnie. Kr ona jest tym, który jest najbardziej inteligentny. Dzięki łasce Krsny jesteśmy zaopatrywani w duchową inteligencję, bez której nie można zrozumieć Najwyższej Osoby Boga, Krsny.To jest definicja inteligencji: widzenie rzeczy we właściwej perspektywie. A widzenie wszystkiego we właściwej perspektywie oznacza widzenie tego, Jaki Jest rzeczywisty cel życia. A jaki jest cel życia? Jeśli wyjdziemy na ulicę, na przykład w ?/Warszawie, i będziemy pytać ludzi jaki Jest prawdziwy cel życia, to większość z nich spojrzy na nas tak, jakby chciała zapytać: "Coś z tobą nie w porządku? Co to za pytanie?". Ale dzięki inteligencji duchowej można zrozumieć, że jest to ważne pytonie. A następnie, dzięki niej , można osiągnąć ten cel. W ten sposób możemy zrozumieć o"bccność Krsriy w tym materialnym świecie.

Tak jak dyskutowaliśmy wczoraj, wszystkie te wersety mają na celu to, byśmy mogli zrozumieć, że nie trudno Jest pamiętać o Krsnie. Trudno Jest pamiętać o Krsnie tylko wtedy, gdy chcemy uczynić to trudnym. Ale my tego nic chcemy, prawda? I dlatego to nie jest trudne. Po prostu słuchamy tego, co mówi Krsna i pamiętamy. Słuchanie, następnie pamiętanie, intonowanie i powtarzanie. Intonowanie i powtarzaniettego, co mówi Krsna. Ważną rzeczą Jest, aby słuchając słów Krsny zastanawiać się , w Jaki sposób przekazać potem innym to, co On mówi i co mówią o Krsnie inni bhaktowie. To właśnie jest to, o czym powinniśmy pamiętać. Pamiętanie oznacza powtarzanie. Wszyscy wiemy ile bezużytecznych wiadomości wtłoczono nam do głów w szkołe. Czy może w polskich szkołach przekazują same wartościowo informacje? Nie, dano nam same bezsensowne informacje, któro szybko zapomnieliśmy. Tak? Na szczęście zapominamy. Ale te informacje, które daje Krsna w Bhagavad-gicie, chcemy zapamiętać. Więc najlepszym sposobem na zapamiętanie ich jest zastanawianie się podczas kiedy czytamy lub słuchamy - w jaki sposób możemy je powtórzyć, komu możemy je powtórzyć,w jakim kontekście i jak sformułować idee prezcntowane przez Krsnę - tzn. jak możemy przekonać innych do świadomości Krsny. I gdy kultywujemy ten sposób myślenia: "Jak mogę dawać świadomość Krsny innym?", wówczas Krsna daje nam wiele możliwości. A kiedy otrzymujemy* szansę dawania Krsny innym, życie staje się bardzo szczęśliwe.

Tutaj zakończę. Czy są jakieś pytania?

Pyt.: Powiedziałeś, że inteligencja musi nam zostać dana przez Krsnę. My jej nie mamy. Więc jeśli nie mieliśmy żadnoj inteligencji będąc przy Kr śnie, to się nie dziwię, że Krsna zesłał nas tutaj, do świata
materialnego.

K-k P: Gdzieś się zgubiłem. Dziwisz się, że zostaliśmy zesłani do świata materialnego?.

Tłumacz: On się nie dziwi, bo myśli, że kiedy byliśmy z Krsna w świecie duchowym, to nie posiadaliśmy żadnej inteligencji, ponieważ musimy ją dopiero od Niego otrzymać.

K-k P: W porządku. Interesujące, /śmiech/ Czy jeszcze coś?

Osoba pyt.: Nie, to wszystko, /śmiech/

K-k P: O.K. /pauza/. Trudne jest to dzisiejsze Ekadasi. /śmiech/

Pyt,: Jak możemy zrozumieć działanie żywej istoty jako iskry duchowej, podczas gdy nadal jesteśmy w świecie materialnym. Bo powiedziane jest, że w rzeczywistości to nie my działamy, lecz działają trzy siły natury materialnej. A z drugiej strony iskra duchowa jest stale aktywna.

K-k P: Tak, to istotnie interesujące pytanie, gdyż wydoje się - wydaje się - że jest tu, w Bhagavad-gioie, sprzeczność. Z jednej strony Krsna mówi, że Jeśli ktoś myśli, iż jest sprawcą działania, to jest głupcem' - maudha, A z drugiej strony Krsna mówi, że żywa istota >jest kartha -"sprawcą Kluczem do zrozumienia tego jest zdanie wypowiedziane przez Krsnę do Arjuny: "nimita niatracbhava" /?/- "Powinieneś stać się Moim narzędziem". Jeśli ktoś zgadza się podporządkować Krsnic, to staje się narzędziem" Krsny, Jego instrumentem. Działa w sposób wolny, a jego uczynki mają znaczenie. Zaś działania nie wykonywane pod kierunkiem Krsny, nie mają żadnego znaczenia są całkowicie zdeterminowane przez trzy siły natury. Krsna powiedział Arjunie pod koniec Bhagtiyad-gity : "Teraz masz wybór: możesz działać zgodnie z Moimi wskazówkami, albo możesz nie działać zgodnie z nimi, ale w każdym przypadku będziesz postępował zgodnie ze- swoją naturą - Jako ksatriya". Co chciał zrobić Arjuna? Chciai zrezygnować z walki, udać się do lasu i zostać braminem. Więc Krsna powiedział mu: "Zapomnij o tym. Nawet jeśli udasz się do lasu, działasz Jako ksatriya". Co znaczy, że prawdopodobnie skończyłby walcząc z jakimiś demonami, by ochraniać mędrców w lesie lub coś n tym rodzaju. A druga możliwość jest taka, że stałby się pewnego rodzaju bandytą leśnym stwarzającym problemy innym - taki typ leśnego terrorysty. Więc na przykładzie Arjuny możemy sobie uzmysłowić że jest on ksatriyą,ale jako ksatriya może działać pod wpływem trzech gun natury materialnej: dobroci, pasji i ignorancji. Może też działać w sposób transcendentalny. W każdym przypadku żywa istota ma wybór: może wznieść się albo może się zdegradować, I ten fakt, że żywa istota posiada wolność, wskazuje, że cel Wed jost pełen znaczenia. Każdy ma wolność. Każdy posiada możliwość naniesienia się przez przestrzeganie zaleceń wedyjskich, jak i możliwość zdegradowania się przez odrzucenie ich. Jest nieprawdą, jeśli ktoś twierdzi: "Jestem całkowicie bezradny, ponieważ tak czy tak, wszystko jest zdeterminowano przez trzy siły natury materialnej. Nie mogę zrobić nic dla swojego własnego dobra". Pod wpływem trzech sił natury otrzymujemy określony typ ciała, które jest pojazdem, które wiezie nas przez to życie, Hridayananda Goswani podaje wspaniały przykład: kupujesz bilet na lot do Indii, wchodzisz do samolotu, zamykają się drzwi; jost już po starcie i jest tylko jeden kierunek - New Delhi, Ale podczas lotu, który trwa około ośmiu godzin, możesz robić tyle rzeczy; możesz czytać Bhagavad-gitę. Albo /na niektórych liniach, np. Pan Ani, jest kino/ możesz oglądać filmy. Filmy są zawszu głupie, więc oglądanie ich jest stratą czasu. Na pokładzie może być również Jakiś przestępca, który chce uprowadzić samolot. A co się stanie jeżeli ta próba się nie powiedzie? Jeżeli samolot wyląduje w New Delhi? Zadziała system bezpieczeństwa - przestępca zostanie natychmiast aresztowany. W czasie tego lotu on zmienił swoją karmę i będzie odbierał reakcje, tak wiele cierpień. Lecz jeśli w samolocie lecącym do New Delhi czytasz Bhagavad—gitę, to wówczas, po wylądowaniu możesz bardzo spokojnie wsiąść do autobusu i pojechać do Vrndavana. O.K.?

Pyt.: Jest powiedziane, że żywa istota działa pod wpbywem trzech sił natury materialnej. Kiedy, w którym momencie ten wpływ ustaje?

K-k P: Jak tylko całkowicie podporządkujesz się Krsnie.

mam aa yo 'yyabhicarena bhakti-yogena sevate są gunan samatityaitan'
brahma-bhuyaya ka łopatę /Bg. 14.23/

Gdy jesteś całkowicie zaangażowany w służbę oddania - "avyabhicarona bhakti" oznacza "całkowicie oddany Krsnie11, "Sali gunan" - "te guny" ; "sauiatitya etan11 - "sarna" znaczy "całkowicie": wówczas całkowicie przezwyciężysz te siły natury materialnej. Więc co robić? Intonuj: Hare Krsna / Hare Krsna Krsna Krsna / Hare Hare Hare Rama/Hare Rama Rama Rama / Hare Hare Ee, ale to jest zbyt łatwe, /śmiech/

Pyt.: Chciałbym zapytać o pozycje, mahajanów. Czy oni pełnią funkcję chwilową, tak jak Brahma, czy dożywotnią? /śmiech/

K-k P: Słowo "mahajana" znaczy "wielka osobowość". Wymienionych jest 12-tu ciahajanów, włączając w to Pana Sivę, Pana Brahmę, Kapilę... kogo jeszcze? Kto pamięta mahajanów? Bhaktowie: Bhisma, Yamaraja...

K-k P: Tak, mówi się i o Yamarajy ; jest to opisane w VI Canto. Jednym z nich jest także Sukadeva Goswami.

Bhaktowie: Manu, Prahlada, Kumarowie...

K-k P: Manu, Prahlada,., Kumarowie, tak.

Bhaktowie: Janaka...

K-k P: Tak, Janaka... Więc pytasz mnie, czy ta pozycja Jest taka sama jak pozycja Pana Brahmy?

Bhakta pyt.: Tak, bo pozycja Brahmy jest tymczasowa i jest ona pewnym wzniosłym duszom. Czy tak samo jest z pozycją mahajanów? Czy Jest się. "mahajana" przez jakiś określony czas? Czy liczba mahajanón zwiększa się albo zmniejsza?

K- k P: w rzeczywistości jest ich więcej niż 12-tu. W Caitnnya-caritamrta Prabhupada mówi, że mahajanem jest Kupa Goswami, i że jest nimi sześciu Goswamich Mówi też, że są różne rodzaje mahajanów dlnokreślonych rodzajów ludzi. Wspomina, że demony również posiadają swoich mahajanów: Hiranyakasipu /śmiech/, Hiranyaksa ... Mówi, że karmici i pracujący dla rezultatów także mają swoich mahajanów.

W tym znaczeniu, termin "mahajana", Jest ogólnym terminem takim jak "acarya" - ten, który daje przykład.

Więc nasi acaryowie są wielkimi mahajanami, których naśladujemy; są Vaisnavami, duszami wyzwolonymi. Prahlada Maharaja, Narada Muni - to dusze wyzwolone. Innymi słowy, Pan Brahma może mieć pewną tymczasową pozycję - Pana Brahmy. Ale jest on także osobą i ta osoba /mamy to szczęście, że nasz Pan Brahma jest bhaktą/ jest Vaisnavą, lecz nie tylko Vaisnavą - jest również mahajanom i do tego przywódcą naszej sampradayi. W porządku?

Bhaktą pyt.: Tak, ale czy dlatego są oni nazywani świętymi ojcami - Srila Prabhupada wspomina, że są naszymi mistrzami duchowymi - że ich życie jest dla nas przykładem, czy dlatego, że ciągle nauczają?

K-k P: Narada Muni ciągle naucza. Mahajanowie nie mają dla siebie "wolnych dni". Oni zawsze żyją; zawsze gdzieś są, ale nic wiemy gdzie. Dlaczego? Mówi się, że Srila Vyasadeva cały czas jest gdzieś w Himalajach. Madhvacarya poszedł go odwiedzić i został jego uczniem. Są inni - Marken-deya Rsi, będący stale gdzieś w pobliżu, i Paraśuraraa, który także jest gdzieś blisko. Więc "mahajano yena gatajso, pantha" /?/. Oni wszyscy wytyczają ścieżkę, religii.

Pyt.: Dlaczego czynności służby oddania akurat w Ekadasi mają taką szczególną moc?

K—k P:-Ekadasi jest bardzo pomyślnym dniem dla służby oddania. Możemy to zrozumieć mówiąc nawet materialistycznym językiem: zmniejszając aktywność ciała poprzez zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu sprawiamy, że nasz umysł się uspakaja. Dlatego jest to dobry dzień na pamiętanie o Krysznie.

pyt.: Ale dlaczego akurat konkretnie ten dzień? Czy można to wytłumaczyć tylko i wyyłącznie ze względu na obliczenia astrologiczne?

K k P: Nic "wiem jakie Jest techniczne wyjaśnienie, dlaczego jest on pomyślny, Ale to Pan Yisnu ogłosił, iż tego szczegól-nego dnia bhaktowie ino^ą '/.ostać wyzwoleni od grzesznych czynności. Dlatego papa-purusa - uosobienie grzesznych czynności - nie mając dokąd iść w Ekadasi, poskarżył się Panu Visnu: "Dekad mogę pójść w Ekadasi? " A Pan Vrisnu odparł : "Możesz przebywać w ziarnach". Dlatego w Ekadasi nie spożywamy ziarna, gdyż jest to niczym jedzenie grzechu.

Pyt.: Pewien polski bhaktą powiedział, że życie po śmierci Jest dla tych, którzy} umierają za życia. Dlaczego tak jest? /śmiech/

K-k P: Czy możesz to powtórzyć? /śmiech/

Tłumacz: że życie pośmierci jest dla tych, którzy umierają za życia.

K-k P: Którzy umierają za życia? Cóż to jest ładne, to taki poetycki sposób... Bob Dylan powiedział coś podobnego /śmiech/: „Ci którzy nie są zajęci życiem, zajęci są umieraniem". Co mogę odpowiedzieć? Kto to powiedział? Czy był to anonimowy polski bhakta?

Osoba pyt.: Edward Stachura. /śmiech/

K-k P: Edward Staohura... O, to nie jest Vaisnava. /śmiech/

Bhaktivinod Tiakur posiedział to o wiele lepiej /śmiech/. Jeśli potrafię sobie przypomnieć: "Myli się. ten, kto sądzi, że Vaisnavowie umierają,gdyż Vaisnavowie umierają aby żyć". Ale to jeszcze nic zupełnie tak: "Myli się ten, kto myśli, że Vaisnavowie umierają, ponieważ żyją oni nadal w dźwięku". To jest tak. "Vaisnava żyje nadal w dźwięku. Vaisnavowie umierają aby żyć, i żyjąc szerzą Święte Imię". To jest epitafium, które Bhaktivinoda Thakura wypisał na nagrobku samadhi Haridasa Thakura. Prawdą jest też twierdzenie przeciwne: "Karmi ta żyje, aby umrzeć", /śmiech/

Innymi słowy, marnuje czas nie przygotowując się do wiecznego życia. A przyczyna jest taka, że zamiast być "brahmana", co oznacza "tego. Który ma szeroki umysł, który jest mahatmą", jest "krpana" – skąpcem.

Jeszcze jedno pytanie...

Pyt.: Mówi się, że Ekadasi jest niepomyślnym dniem dla podejmowania decyzji. A co z decyzjami, które dotyczą służby oddania albo ścieżki postępu duchowego

K-k P jakie decyzje chcesz podjąć?

bhaktinka: : Już podjęłam

K-K P: Czy już podjęłaś decyzję?... Wobec tego, czy była dobra?

Bhaktinka pyt. Jeszcze nie wiem

K-k P: Jeszcze nie wiem. Miejmy nadzieję na najlepsze. Czy podejmowanie decyzji w Ekadasi jest dobre czy nie? Nigdy nie słyszałem nic na temat, żeby podejmowanie decyzji w ekadasi było niewskazane. Nie, to miało być ostatnie pytanie. Myślę, że teraz przez parę minut powinniśmy intonować Hare Krsną, co o tym sądzicie?

Bhaktowie: Tak, tak!

K k P: W porządku.

Srila Prabhupada, ki! Jay!